close
選擇貨幣...
more_vert
 
 
1瑞士法郎兌台幣
最新:2024-06-19 07:49:46 CST
商戶電匯
電匯
現鈔
現鈔
時間
臺灣----06:31
土地----15:59
合庫----07:09
彰化----16:59
上海----16:00
富邦----07:49
高雄----15:09
兆豐----07:42
台中----07:39
華泰----06:39
華南----06:57
元大----21:00
遠東----06-19
台新----07:44
永豐----15:30
安泰----16:28
星展----07:30
匯率不包括銀行及服務提供者所收取的手續費。資料只供參考用途。請聯絡商戶有關最新匯率及交易事宜。
匯率越深色代表越近期更新。
異動匯率

沒有異動匯率

以上數據是基於各機構的匯率統計得出。資料只供參考用途。

English中文(香港)中文(台灣)中文(简体)
香港 台灣 中國 新加坡 澳門